Dariusz Nowak Hefajsto

Psie pyski

Psi pysk 1

Psi pysk 2

Psi pysk 3

Psi pysk 4

Psi pysk 5

Psi pysk 6

Psi pysk 7

Psi pysk lombardzki

Przyłbica typu psi pysk lombardzki (Boccia), datowana na okres 1390-1400 r. Miejsce przechowywania - Churburg.