Dariusz Nowak Hefajsto

Łebki

Łebka 1

Łebka 2

Łebka z tarczkami skroniowymi

Używana w XV wieku przez piechotę z bronią drzewcową oraz strzelców. Hełm ten występował w Niemczech i Szwajcarii.

Łebka z nosalem

Hełm typu łebka z nosalem, popularny około 1340-1370. Podobne hełmy znaleziono w Sandomierzu i Wi¶le koło Płocka.